DELAVNICA 31.1.2023

“KAKŠNE OBČINE SI ŽELIMO?”

Delavnica »Kakšne občine si želimo?« za Krajevno skupnost Dutovlje in Krajevno skupnost Pliskovica, v organizaciji Občine Sežana in ORA Krasa in Brkinov ter LAS Krasa in Brkinov, je bila uspešno izvedena. Dogodka se je udeležilo več kot 50 ljudi, predstavnikov društev, predsednika in člani Krajevnih skupnosti Dutovlje in Pliskovica, občinska svetnika Alenka Miklavec in Jernej Bortolato, vinarji, ponudniki storitev in vaščani. S svojo aktivno prisotnostjo so dogodku dali poseben pečat župan občine Sežana Andrej Sila in podžupanja Vanja Jelen ter ravnateljica Osnovne šole Dutovlje Miranda Novak.

Po uvodni predstavitvi obeh organizatorjev je projektantski biro Krasinvest predstavil kolesarsko pot od Sežane do Komna: GEOMOB. Odprla se je pestra diskusija in izvajalci so zagotovili, da bodo o poteku gradnje aktivno obveščali javnost na mesečni ravni in da je še čas, da se dogovori spremembe glede predvidene infrastrukture ob začrtani poti in glede na pogoje projekta. Več o kolesarski poti si lahko preberete spodaj.


Drugi del dogodka je bil namenjen izmenjavi idej, predlogov in pobud udeležencev v obliki delavnice. Delo je potekalo v treh tematskih sklopih: Destinacija Kras in Brkini, Občina Sežana in Krajevne skupnosti Dutovlje in Pliskovica. Za vsak sklop smo opredelili priložnosti in izzive. Skupine so rotirale in tako oblikovale 3 velika platna predlogov, ki jih bodo organizatorji po zaključku vseh predstavitev tudi javno objavili.

Nekaj poudarkov iz delavnice

Spregovorili smo o priložnostih in izzivih v naših lokalnih skupnosti in širše v destinaciji Kras:

 • Počivališča za avtodome
 • Produkt železnice (obnova vaških železniških postaj) in kolesarstvo
 • Ohranjanje kamnoseštva in tradicije oblikovanja kraškega kamna
 • Ohranjanje in obnova vaških jeder Dutovelj in Pliskovice
 • Ohranjanje klekljarstva in muzej klekljarstva v Velikem dolu
 • Ohranjanje kraške biodiverzitete in diseminacija
 • Tesnejše sodelovanje velikih in malih ponudnikov na Krasu
 • Ohranjanje kulturne in naravne dediščine Krasa
 • Turistična signalizacija in oblikovanje novih turističnih produktov ob celotni novi kolesarski trasi GEOMOB
 • Butičnost turizma- geostrateška lokacija- varnost- komunikacijski kanali (IKT in umetna inteligenca)
 • Stanovanjska problematika v mestih je priložnost za “prazne hiše” na podeželju
 • Aktivno medgeneracijsko povezovanje (društva, javna dela …)
 • Zagotavljanje osnovne infrastrukture v vaseh (vodovod) kot predpogoj za gospodarski razvoj
 • Trajnostna mobilnost in izzivi javnih prevozov …

Predstavniki LAS Krasa in Brkinov so ob zaključku predstavili tudi način prijave na razpise LAS, ki je odprt za društva, podjetnike in druge deležnike. Možna pa je tudi prijava projektov deležnikov v sodelovanju z občino Sežana.

Vsi udeleženci smo zadovoljni zapuščali prizorišče, saj smo imeli priložnost izraziti svoje potrebe in interese, in kar je najpomembnejše dobili smo občutek, da smo poslušani. Zato gre organizatorjem dogodka posebna zahvala, saj je bila delavnica za naše vasi prelomna v luči povezovanja in sodelovanja. Zelo dobro se je obnesla tudi priložnost oblikovanje delavnice dveh sosednjih krajevnih skupnosti, ker je za gospodarski razvoj medkrajevno sodelovanje, ko je potrebno preseganje formalnih mej, nujno potrebno.

Prisotni smo se strinjali, da je za prihodnje oblikovanje novih projektov smotrno pristopiti k izvedbi namenskih projektnih delavnic z deležniki in prebivalci, kot je bila ta, po načelu »od spodaj navzgor«. Grajenje skupnih vrednot skupnosti, ekonomskega razvoja in kvalitete bivanja je v rokah ljudi in je prav, da smo vsi vključeni in pri tem tudi aktivno sodelujemo.

Kulturno-razvojno društvo Venček izreka posebno zahvalo vsem predsednikom Krajevnih skupnosti Dutovlje, Križ, Tomaj in Pliskovica ter članom njihovih svetov, društvom in drugim deležnikom, ki so odprto in s pozitivno noto podprli našo inicialno pobudo za organizacijo delavnic.

Spremljajte nas tudi na Facebooku: