Hommage suhemu zidu

Suhi kraški zid kulturno bogastvo svetovnih razsežnosti

Verjetno se Kraševci premalo zavedamo, da imamo okrog parcel in po gmajnah bogastvo svetovnega ranga. Gre za naš zid zidan na suho, čigar veščini gradnje je Unesco dal pečat nesnovne kulturne dediščine človeštva. Ti zidovi so nastajali stoletja, morda celo tisočletja in so dokaz trdoživosti ljudi, ki so že iz pradavnin živeli tu. Dokaz za to življenje so prastara gradišča iz časa vsaj tisoč let izpred Kristusa. Da so bila pred nekaj tisočletji pri nas številna gradišča še danes zaznamujejo z masivnimi obzidji obzidani prostori v naravi. Celo današnje vasi so nastale na ali ob teh gradiščih. Samo kot primer navajam Štanjel, Volčji Grad, Kosovelje, Krajna vas, Tomaj in po vsej verjetnosti tudi Dutovlje.

Gmajna v okolici Dutovelj

Vsak kamen je bilo treba iztrgati iz zemlje, da je tam lahko zrasla uporabna rastlina in vsak kamen se je uporabil za zaščito lastnine, za zagotovitev varnosti. A se dovolj zavedamo vrednosti te prastare dediščine? Verjetno premalo. Brez te dediščine bi Kras izgubil na privlačnosti in tudi na vrednosti pokrajine. Se zavedamo, da bi tudi kraškim dobrotam padla cena? Suhi zid predstavlja namreč eno ključnih identitet prostora kjer živimo.

Če skrbimo za to kraško zidovje, skrbimo tudi zase, za svoje počutje, za svoj ponos.

mag. Dušan Luin, član Partnerstva kraške suhozidne gradnje

Nekaj osebnega poguma in notranjega prepričanja je bilo potrebnega, da se je skupina entuziastov, ki jim kraška kamnita dediščina veliko pomeni, odločila in ustanovila Partnerstvo kraške suhozidne gradnje. Poslanstvo partnerstva je ozaveščanje okolja o pomenu kamnite dediščine in mentorstvo pri obnavljanju le te. Skupino sestavljamo ljudje različnih poklicev in različnih stopenj izobrazbe od zidarjev, inženirjev, arhitetov, umetnikov pa vse do doktorjev znanosti in profesorjev na fakultetah. Srce partnerstva predstavljajo praktiki, izvedenci in nosilci znanj kraške suhozidne gradnje. To veščino vztrajno prenašamo tudi med zainteresirane vaščane, ki si želijo popravila svojih že malo utrujenih zidov. To počnemo z veseljem in na pro bono pogon, vendar le, če je v vasi med ljudmi dovolj interesa, da se sami priključijo in kasneje nadaljujejo z delom. Ponekod so rezultati za vzor. S tem se poslanstvo Partnerstva udejanja. Užitek je pogledati vasi, kjer vaščani skrbijo za svoje zidovje. Urejeni vaški zidovi predstavljajo svojevrstno osebno izkaznico dotične vasi.

Polhova domačija v Dutovljah, zaščitena kulturna dediščina

Občina Sežana s sofinanciranjem spodbuja prenovo suhih kraških zidov. Financiranje je namenjeno tako zasebnikom kot vaškim skupnostim ali društvom, ki obnovo organizirajo. Ni za zanemariti tudi te dimenzije. Ključno pri teh ustvarjalnih srečanjih pa je dobro počutje, zadovoljstvo ob prenašanju veščin, druženje pri delu in druženje pri mizi, na kateri so okusne domače jedi. Obnova suhih zidov pa je tudi del vsebine Festivala kamna v Pliskovici.

Obnovljen rob kaline v Kosoveljah v obliki amfiteatra, umetniško delo suhozidne gradnje so dopolnili unikatno sklesani kamniti detalji izpod rok kamnoseka

V teh dneh je bila izvedena akcija obnove škarpnega zidu v Škrbini. Ob nekaj praktikih s Partnerstva se je akciji pridružilo kar lepo število domačinov. Pred časom je tudi v Križu nastal lep kos suhega zidu, prav tako v Kosoveljah. V kratkem sta na vrsti Novelo in Vojščica. Sedaj pa se v Štorjah ob vhodu v vas zaključuje daljša zidarska akcija. Pozidava bo vasi v pravi okras. Akcijo vodi domačin David Terčon.


Kako te »suhozidarske« akcije potekajo in kakšni so rezultati, lahko vidimo na priloženih fotografijah. Ob ogledu fotografij se lahko začuti dobro razpoloženje v skupini. Fizični napor zbistri pamet in ustvarja dobro počutje. Tudi to ima svojo neprecenljivo vrednost. Pa tudi pogled na viden rezultat dela prispeva svoje zadoščenje.


Tekst: mag. Dušan Luin, Kosovelje, član Partnerstva kraške suhozidne gradnje
Fotografije suhih zidov iz Kosovelj so iz vaškega arhiva
Fotografije iz Štorij in iz Škrbine pa je posnel David Terčon, član Partnerstva kraške suhozidne gradnje
Ostale fotografije so last članov Društva Venček.

Članek je objavljen 8.11.2022.


Jezikovne zanimivosti

Koliko nazivov ima “suhi zid” in kateri je pravi?

Poznamo še: suhizid in suhozid ter ravno tako tudi za postopek: gradnja na suho, suhogradnja, suhozidna gradnja …

Dodatne odgovore lahko poiščete tudi TU.

💚 Kulturno razvojno društvo Venček z deljenjem vsebin spodbuja bralce k večji bralni kulturi. Ponosni smo na to, da lahko delimo vsebine z vami. Veseli smo, da so med nami prostovoljci in srčni ljudje, ki pripravljajo prispevke kot je članek Partnerstva kraške suhozidne gradnje. Skupaj gradimo za boljšo skupnost in za boljšo prihodnost!

Obiščite nas tudi na Facebooku: