Dutovski utrip

Obveščamo vas o aktualnem dogajanju , o kulturnih dogodkih in s kulturo ter dejavnostmi društva Venček povezanih izbranih novicah iz Dutovelj in okoliških vasi. Če imate kakšno novico, informacijo, povabilo na dogodek ali misel, ki bi jo radi delili s krajani in drugo javnostjo, vabljeni da nam jo posredujete na e-naslov: drustvo.vencek@gmail.com.

26.5.2023

Včerajšnji zbor krajanov skromneje obiskan

Če smo bili še ob zadnjem srečanju krajanov, ki ga je organizirala Krajevna skupnost Dutovlje v povezavi s prenovo ceste v Dutovljah- faza II. deležni napolnjene dvorane v Bunčetovi domačiji, se je včerajšnjega dogodka ob 19.00 uri udeležilo okrog 30 ljudi.

Srečanje je vodil predsednik KS Dutovlje g. Deni Ristovski, ki je predstavil odziv krajanov na njegov dopis z vprašalnikom. Od 200 hiš se jih je odzvalo le 15. Zato sta se s kolegom članom KS za vas Dutovlje odločila, da bosta šla po vasi od hiše do hiše in se pogovorila z ljudmi. V nadaljevanju je predstavil zbir predlogov, cilje KS Dutovlje v samostojni izvedbi in v sodelovanju s občino Sežana. Predstavljene so bile finance za leto 2023 in trenutno porabljeni zneski. Več informacij je spodaj.

Po predstavitvi g. Ristovskega je član KS Dutovlje g. Ravbar predstavil nujnost projekta parkirišča pod cerkvijo, da je že vse dogovorjeno z občino Sežana in da gre za majhen poseg. Da bo občina zagotovila nekaj denarja, ostalo pa mora KS Dutovlje (op. u. številke niso bile predstavljene). Krajani so vprašali ali so pridobljena vsa dovoljenja (dostop do državne ceste, neposreden stik z arhitekturnim spomenikom) in g. Ravbar je odgovoril, da niso potrebna, da je že vse “zrihtano”. Dostop do parkrišča naj bi bil po njegovih besedah omejen z rampo, nekje spodaj pod zidom pa ekološki otok. Krajani so menili, da bi moral biti dostop do parkirišča prost. Nekateri krajani so izpostavili problematiko omejitve parkiranja konkretno na Placu (omejitve s tablami, redarska služba) in obljub danih s strani bivšega župana, ki pa se kot kaže ne bodo uresničile. Hkrati so opozorili na na pol posušeno lipo sredi placa, ki bo očitno težko dosegla želeno višino, vkleščena v betonsko korito in asfalt. Strinjali smo se, da je Plac ostal po prenovi nedokončan. Predsednik g. Ristovski je pozval društvo Venček da se odzove na pobudo, da se uredi območje mitnice z delavnico s stroko decembra letos. Ker je območje v pravnem sporu pa pravi, da ni moč pričakovati hitrih rešitev.

Odprla se je razprava o onesnaževanju v industrijski coni (bivša Krasoprema). Krajani so opozorili, da moramo biti pazljivi. Po interpretaciji nekaterih naj bi se našel podjetnik, ki bi vzpostavil logistični center, vendar je potrebno zgraditi obvoznico. Na povečan promet in previsoke hitrosti v coni počasnega prometa v centru Dutovelj so opozorili krajani s Placa. Predlaga se postavitev radarja.

Ga. Alenka Miklavec, občinska svetnica je opozorila na problematiko izpraznjenja Doma na Krasu do konca leta 2025 zaradi deinstitucionalizacije zavoda. Osebno se bo angažirala, da se v to stavbo umesti ustrezna socialno-varstvena dejavnost, zato bo danes skupaj z župnom Andrejo Sila obiskala ministra g. Maljevca. Hkrati želi izpolniti obljubo o požarni poti na spodnjem koncu Dutovelj.

Društva so izpostavila problematiko nereda v prostorih Bunčetove domačije in predlagale vodstvu KS Dutovlje, da se vzpostavi hišni red in dogovor o vzdrževanju objekta. Predsednik KS Dutovlje je predlagal čistilni servis 2 x na mesec. Društva menijo, da lahko čisti vsak sam po uporabi. Izpostavilo se je tudi vprašanje uporabe prostorov “na zogi”, Dutovlje 102, ki je v lasti občine Sežana. Bivša predsednica ga. Filipčič je pojasnila, da je podpisana pogodba z društvom Na placu. Dan je bil predlog, da se da prostore enakovredno uporabo tudi drugim društvom in zainteresiranim skupinam za druženje (starejšim in mladim).

V zadnjem delu Zbora krajanov sta se pridružila g. župan Andrej Sila in vodja projekta prenova ceste Dutovlje 2. faza ga. Lejla Kastelic, da pojasnita trenutno stanje na projektu. Poudarila sta, da je razvoj projekta težko napovedati, saj je financiranje podvrženo državnemu proračunu. Sredstva države za ta projekt pa so se zmanjšala. Ni gotovo, da bo že letos prišlo do zapore ceste na ovinku.

18.5.2023

Zbor krajanov Dutovelj 25. maja 2023, ob 19. 00

S strani predstavnikov Krajevne skupnosti Dutovlje in vasi Dutovlje: g. Denija Ristovskega- predsednika in člana g. Bojana Ravbarja, smo prejeli vaščani v poštni nabiralnik povabilo na Zbor krajanov v Bunčetovi domačiji. Želita se zahvaliti za izkazano zaupanje in podporo na volitvah in si želita biti dostopna vsem vaščankam in vaščanom. Zato nam pošiljata tudi vprašalnik saj si želita slišati kaj si želimo, kaj bi lahko priporočili in če imamo kakšno pripombo. Želita ustvariti vaščanom prijazno vas. V kolikor vprašalnika slučajno niste prejeli, pa bi želeli sodelovati objavljamo njune kontaktne podatke in odprte komunikacijske poti, ki sta jih delila v vabilu. Naše odgovore na vprašalnik lahko posredujemo do 22.maja 2023.

Za nas sta dosegljiva:

DENI RISTOVSKI: osebno ali preko fizične pošte na naslov: Deni Ristovski, Dutovlje 34, 6221 Dutovlje ali preko e-pošte: deni.ristovski.deni@gmail.com.

BOJAN RAVBAR: osebno.

14.5.2023

V venček – z Venčkom naprej

V nedeljo popoldan smo se člani društva Venček zbrali na delavnici Festivala Kraška gmajna in spletali venčke. Pod mentorstvom sodelavk iz Zavoda dobra pot smo se učili vpletanja cvetlic v venček, spoznali pa smo tudi nekaj poljskih cvetlic in plevelov, ki lepo cvetijo in dajo venčku poseben karakter.

Nastali so različni venčki, ki smo jih razstavili na kamnitem kraškem zidu kolone na Dolnjem koncu.


6.5.2023

Letno poročilo in program dela društva Venček sta sprejeta

V petek zvečer 5.5.2023 se je sestalo članstvo Kulturno-razvojnega društva Venček ob sklicu letnega občnega zbora. Zbor članov je bil sklepčen. Izvolili smo delovno predsedstvo, predstavili letno poročilo za leto 2022, tako vsebinsko kot finančno in predstavili kar smo že izvedli v letu 2023.

Prisotni člani so bili vabljeni k podaji predlogov dogodkov in aktivnosti tudi za naprej. Podane so bile ocene za aktivnosti, ki smo jih kvalitetno izvedli in predlogi izboljšav za tiste, kjer smo zaznali pomanjkljivosti. Odločili smo se, da bomo nadaljevali z aktivnostmi in tudi razširili nabor. Ostajamo zvesti poudarkom dviga kulturne zavesti, organizaciji kulturnih dogodkov, ohranjanju slovenske in domače lokalne tradicije, ohranjanju kulturne dediščine v Dutovljah, okoliških vaseh in širše na Krasu.

Trudili se bomo za vzpostavljanje povezovanj z ostalimi kulturnimi društvi in kulturnimi ustvarjalci v naši občini in tudi izven. Prizadevali si bomo, da širimo krog članstva med krajani in drugimi občani občine Sežana. Širili bomo zavedanje o pomenu vključevanja občanov v različne aktivnosti, ki so pomembne za lokalno skupnost, o našem okolju – naravnem in kulturnem.

Predstavljeni so bili tudi rezultati medijske pojavnosti delovanja društva Venček. Beležili smo kar nekaj objav v Delu, Primorskih novicah, Primorskem dnevniku in na televiziji RAI 3 ter drugih medijih.

Na spletni strani http://www.dutovlje. si, ki se je predstavila prvič marca lani smo beležili več kot 18.ooo ogledov. Obiskalo pa nas je skoraj 2.000 unikatnih obiskovalcev. Na Facebooku smo pridobili že 241 sledilcev.

Dotaknili smo se tudi problematike financiranja kulturnih društev ob zadnji objavi strateškega lokalnega programa o kulturi občine Sežana do leta 2027, ki je žal pomanjkljivo obravnavalo pomen kulturnih društev v občini, vis-a-vis vseh ostalih javnih institucij, ki pridobivajo finančna sredstva za delovanje iz državnih in občinskih virov. V potrjevanju je tudi nov pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti (ne več ZGOLJ kulturnih društev), zato bodo kulturna društva dobila še toliko manj sredstev iz občinskega proračuna! Kulturna društva so prepuščena finančno skoraj samim sebi. Subvencije za delovanje ne bi mogle pokriti niti 20% stroškov za tisto, kar bi društvo lahko izvedlo na redni strokovni ravni- kar sicer občina kot institucija pričakuje od nas. Zato tudi naprošamo vse dobre ljudi in tiste, ki nas želite spodbujati in verjamete v nas in smo vas prepričali z rezultati dela, da delamo za širšo dobrobit skupnosti, da donirate sredstva za naše delovanje na TRR: SI56 1970 0501 5378 158 odprt pri Deželni banki Slovenije d.d.. Za prispevke se vam lepo zahvaljujemo že vnaprej, vsak evro bo porabljen za naše delovanje na področju kulture, transparentno in v javnem interesu.

Člani društva so potrdili letno članarino v znesku 10 € na osebo. Mladi do 18. leta, dijaki in študentje so oproščeni plačila članarine.

Občni zbor društva Venček se je uspešno zaključil v veselem in optimističnem vzdušju.

1. 5. 2023

Nov smerokaz za Dutovlje

Člani društva Venček smo se kot redni obiskovalci Volnika odločili, da zamenjamo dotrajano tablo- smerokaz za v Dutovlje. Izbrali smo odporen hrastov les. Predsednik društva Venček, Tomaž Novak se je potrudil in hrastovo desko vgraviral z označbo in napisom Dutovlje.

Tako smo v društvu Venček obeležili praznik dela, ki ga tradicionalno spremlja tudi pohod na Volnik.

Star in nov smerokaz za v Dutovlje

30. 4. 2023

Praznične obeležitve v Dutovljah

Na Dulnem koncu Dutovelj so si zadali, da ob prazniku dela olepšajo in poživijo svoj part vasi s posebno girlando. Bravo fantje, ponosni smo na vas!


Voščilo ob državnih praznikih

26.4.2023

Vsem krajanom Dutovelj čestitamo ob državnih praznikih 27. aprilu, dnevu upora proti okupatorju in 1. maju, prazniku dela! Preživite jih čim lepše in simbolno.

Tradicija naših krajev veleva vsaj postavitev mlaja s slovensko zastavo in kurjenje kresov.


Na Dan zemlje je “rusa zemlja” zasijala v čistoči

24.4.2023

“Rusa zemlja” v Dutovljah je del turistične poti Teranova krožna pot. S takšno fotografijo vabimo turiste in druge obiskovalce v našo čudovito vas.

V resnici pa se stanovalci Dulnjega konca vsakodnevno srečujejo z nekaterimi neokusnimi prizori. Zaprošeni smo bili za objavo fotografij, da bi opozorili na problematiko naše vase. Na večjo pozornost in odgovornost lastnikov psov je opozoril tudi župan občine Sežana Andrej Sila, v zadnji številki občinskega glasila Kraški obzornik. Sporočilo je: PROSIMO POČISTITE ZA SVOJIM PSOM!

Stanovalci na Rusi zemlji so sledili vabilom drugih Krajevnih skupnosti v občini Sežana, ki so krajane vabile na čistilne akcije. Tudi člani društva Venček so se pridužili tej akciji in hvala vsem, ki ste sledili vabilu. Tistim, ki svoje okolice še niso uspeli očistiti upamo, da jim uspe pred 1. majem. Vsi skupaj pa si želimo, da bodo vsi uporabniki vaške poti ( lastniki kmetijskih zemljišč, sprehajalci psov), spoštovali našo željo po čisti okolici, da bomo ponosno predstavljali svoj kraj in v njem prijetno živeli.


Ob novi kolesarski poti GEOMOB je že veliko smeti

16.4.2023

Nedeljska sprehajalka je na nas naslovila sporočilo, da je ob cesti Marije Terezije, ki se trenutno prenavlja, polno odvrženih pločevink in drugih smeti.

Predvidevamo, da gre za odvržene odpadke s strani izvajalcev projekta, saj se dosedaj s tako intenzivnim onesnaževanjem ob omenjeni poti krajani nismo srečevali. Pri tem bi radi opozorili, da so izvajalci po pogodbi s financerjem (občino Sežana) dolžni počistiti za sabo, kar smo posebej izpostavili v našem članku. Smotrno bi bilo, da izvajalec skladno z obstoječimi standardi varovanja okolja zagotovi ustrezen odvoz odpadkov sproti.


Voščilo ob prazniku Velike noči

7.4.2023

Veliko noč praznujemo v naših krajih tradicionalno po cerkvenem koledarju. Kako smo jo praznovali včasih smo že zapisali TU.

Člani Kulturno-razvojnega društva Venček vam želimo vesele velikonočne praznike ter doživeto obhajanje velikonočnih skrivnosti in blagoslovljenih dobrot!

Z vami delimo nekaj misli in spoznanj Velike noči, ki prinašajo upanje na boljši jutri:

Ljubezen je premagala sovraštvo.
Luč je premagala temo.
Življenje je premagalo smrt.

Cerkev sv. Jurija v Dutovljah na praznik Velike noči

Praznik terana in pršuta včeraj in danes

19.3.2023

Praznik terana in pršuta je občina Sežana na svojih spletnih straneh označila kot osrednjo prireditev kraške vinorodne pokrajine, ki predstavlja za celoten Kras veliko in odmevno promocijo Krasa. Največja zanimivost prireditve je bila vedno povorka kmečkih voz iz Dutovelj in okoliških vasi s predstavitvijo kraljice terana.

Društvo Venček je lani ob obeležitvi 50. obletnice Praznika terana in pršuta objavilo javni poziv, da zbira stare fotografije iz praznika. Ob jubileju je društvo Kraševci za Kras, pod vodstvom Branka Možeta, posnelo dokumentarni film o polstoletni tradiciji prireditve in vaščani so se jezili, ker ni bilo predstavljenih vseh ključnih ljudi pri organizaciji. Nekaterih tudi ni več med nami, so pa še vedno živi spomini njihovih sorodnikov in številne fotografije po predalih. Zdelo se nam je smiselno, da damo vaščanom priložnost, da predstavijo svojo zgodbo Praznika terana in pršuta.

Gospa Zora iz Dutovelj nam je posredovala barvne fotografije iz leta 1972 in tako smo dobili priložnost, da zapišemo spomine na 3. Praznik terana in pršuta.

Vabljeni tudi vsi ostali, da prispevate v skupno dobro fotografije za fotoalbum praznika, ki bo tudi javno objavljen.


Kako skrbimo za kulturno dediščino in kdo je odgovoren?

14.3.2023

V Vili Mahne (na Sliki iz leta 1915) v kateri danes deluje Javni zavod Dom na Krasu, je v času pred 1. svetovno vojno deloval klimatski hotel (pozneje sanatorij). Vilo je obdajal velik park z mogočnim kamnitim obzidjem. Del zidu in vrta se je še ohranilo za stavbo. Pred stavbo pa so ostali ostanki zidu in kamnite stopnice v vrtačo z vrtom. Po prenovi, ki se trenutno dogaja v Dutovljah (2. faza) je zid zaradi pločnikov odstranjen. Nadomestil ga je daljši betonski zid. Odstranjene so tudi stare kamnite stopnice- zakaj niso bile postavljene nazaj na isto mesto ali v celoti prenešene, v kolikor jih je bilo potrebno premakniti? Nadomestile so jih betonske stopnice, ki skupaj z zidom že od daleč zelo izstopajo. Kljub vztrajnim in glasnim opozorilom s strani dela prebivalcev Dutovelj, ki se zavedajo pomena kulturne dediščine, projektanti, arhitekti in investitorji nadaljujejo s svojim delom v smeri uporabe sodobnih gradbenih metod, ki slonijo na betonu. Ponovno so prezrti zakonsko določeni kulturno-varstveni pogoji Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine. Je beton res nov gradbeni material Krasa, ki bo prepričal prebivalce in turiste, da je avtentičen in skladen s tipologijo gradnje na območju Krasa, ali je to kamen? Ali nam je res vseeno v kakšnem kraju živimo?


Na delavnici smo se naučili nekaj novega

25.2.2023

Utrip iz tečaja

Kulturno-razvojno društvo Venček je včeraj izvedlo osnovni tečaj urejanja digitalnih fotografij. Na delavnici je bilo prisotnih 14 udeležencev, ki so se spoznali z nekaj osnovnimi tehnikami urejanja fotografij. Včasih nam kakšna fotografija ne uspe najbolje, ali pa vremenski pogoji ne dopuščajo optimalnega motiva. Takšno fotografijo lahko z določenmi orodji izboljšamo.

Naučili smo se tudi kako umestiti fotografije v različne dokumente ali jih vključiti v predstavitve za različne namene- kot fotoalbum, voščilnico ipd. Udeleženci so izmenjali svoje izkušnje in predlagali tudi nove, preizkušene rešitve, ki nam lahko olajšajo delo z uporabo fotografij. Tako smo uspeli izmenjati tudi nekaj praktičnih izkušenj. Ugotovili smo, da so takšni tečaji dobrodošli za pridobivanje novih znanj in veščin. Pripravili bomo še kakšen podoben tečaj v jesenskih mesecih.


V spomin članu društva Venček

12.2.2023

Umrl je naš dragi prijatelj, sosed, sovaščan in sopevec Herman Lah, v 91 letu. Skoraj 70 let je bil aktiven član različnih pevskih zborov: mešanih in moških (starega) društva Venček iz Dutovelj ter vseskozi tudi nepogrešljiv tenorski glas v cerkvenem pevskem zboru v Dutovljah. Na vaje je vedno prihajal nasmejan in rad je povedal kakšno šaljivo zgodbico. Imeli smo ga radi.

Kljub temu, da zaradi starosti zadnje čase ni hodil veliko ven med ljudi, smo mu lani 22. marca, ko je dopolnil 90. let, pripravili lepo voščilo. Zapeli smo mu nekaj narodnih in ljudskih pesmi. Bil je zelo vesel. Pogrešali ga bomo in ga ohranili v spominu kot dobrodušnega človeka, pripravljenega pomagati.

Naj mu bo zemljica lahka. Globoko sožalje ob izgubi dragega Hermana izrekamo družini.

Voščilo Hermanu za 90. rojstni dan, s strani pevcev, prijateljev in sosedov

Tudi spomin na staro drevo je kulturna zapuščina

8.2.2023

Na naš javni poziv o zbiranju starih fotografij o Prazniku terana in pršuta se je odzvala starejša gospa iz Dutovelj, ki je odstopila fotografije za digitalni zajem in za naš, dutovski arhiv. Pred vami je ena od devetih fotografij, ki jih bomo predstavili v kratkem. Na fotografiji preseneča, da so Dutovlje, še 50 let nazaj ob vstopu v vas, pred cerkvijo krasila lepa manjša, košata drevesa, v obliki drevoreda. Pred blokom pa je rasla, po oceni, že dobrih 10 let stara cedra. V 49 letih je postala košato drevo, z monumentalno vlogo na “Placu”. Klonila je ideji šibkega duha odločevalcev v letu 2021, da je boljše imeti en dober parkirni “plac” kot urejeno zelenico pod senco košatega drevesa.

Ekskluzivna barvna fotografija 3. Praznika terana in pršuta, Dutovlje, na “Placu”, leto 1972

Ker je kultura neobhodno povezana z naravo, so pomemben del naše kulturne zapuščine tudi drevnine, ki so in zaznamujejo naš kraj. V kulturni pokrajini so avtohtone ali kultivirane. V urbanih naseljih in po vaseh pa so naravne vrednote večkrat namensko oblikovane. Človek jih je umestil kot krajinski element z namenom izboljšanja kvalitete bivanja, pogosto imajo tudi pričevalno in estetsko vrednost.

Ob tem razmišljanju na Dan kulture, nas je pritegnil članek, ki je izpričal, kako so se v preteklosti stara drevesa, če že, umikala resni arhitekturi.

Drevo naj se posebno v mestu nikdar ne poseka, razen če tega ne narekuje monumentalna zasnova. Cesta naj se po možnosti ogne stoječemu, zdravemu drevesu in stavbar naj ga upošteva in spoštuje. Drevo raste mnogo let – Bog ga da in zemlja njegova.

Jože Plečnik, največji slovenski arhitekt, umetnik, vizionar

Zgodovinski zapis o umikanju starih dreves pred arhitekturo objavljamo v rubrki OPAZUJEMO – BEREMO – RAZMIŠLJAMO.

Spremljaj nas tudi na Facebooku:

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.