INICIATIVA

Iniciativa je pot.

Slovar slovenskega knjižnega jezika pravi:

iniciatíva -e ž (ȋ) kar povzroča kako dogajanje, delovanje; pobuda, spodbuda: pozdraviti, sprejeti iniciativo za kaj; osebna, ustvarjalna, zdrava iniciativa / storiti kaj iz lastne iniciative; na iniciativo članov so začeli zbirati podporo
// knjiž. prizadevanje, težnja po delovanju


Kulturno razvojno društvo Venček vidi iniciativo kot pot in kot odgovornost.

Ali odgovarjam?

Tako v latinščini kot v slovenščini ima beseda odgovornost isti koren: odgovoriti na zastavljeno vprašanje, lat. Responsum abilitas, sposobnost odgovarjanja.

Vse kar se nam zgodi, je pravzaprav zastavljeno vprašanje. Kaj hočeš TI narediti s tem, kar se dogaja?
Kako se bomo odzvali na to, kar se odvija? Kje in kako iščemo dobro? Kaj želimo dobrega narediti? Kako soustvarjati kvalitetnejše življenje v skupnosti?

Odgovorno živeti pomeni, da nenehno odgovarjamo in da razumemo klic k opazovanju, opredeljevanju, vključevanju in (so)odločanju. Zato vas bomo dragi bralci, na zavihku Iniciativa obveščali in informirali o različnih pobudah v našem kraju, ki jih bodo predlagali ali razvili naši člani društva ali pa bomo v društvu Venček naprošeni, da objavimo takšno informacijo z vaše strani.

Vaše pobude in predloge o izboljšavah v našem kraju in okolici lahko kadarkoli pošljete tudi po e-pošti: drustvo.vencek@gmail.com.


Vsebina Civilne pobude za spoštovanje dediščine Dutovelj, ki je delovala v letih 2021 in 2022 je dostopna TU.

*Z mislijo o odgovornosti nas je navdahnila psihologinja Alenka Rebula iz Komna.