Okoliške vasi

Naša dediščina – Kal v Godnjah

Za kraško kamnito arhitekturo je značilen vtis zlitosti s krajino. Z njo je povezana v enovito podobo kulturne krajine.

Iz Godenj do Tomaja

Godnje

Vas Godnje se razteza v dolini med Dutovljami in Tomajem. Sestavljena je iz dveh gručastih delov. Stavbni fond je iz 19. stol., z novejšimi predelavami. Prevladujejo zaprte domačije z nadstropnimi stavbami, nekaj je tudi posamičnih vrhhlevnih hiš. Kraj se prvič omenja leta 1252, nato v urbarju za Devin 1494.

Koliko zvonov ima cerkev v Krepljah?

Kreplje

Vas Kreplje leži ob cesti Dutovlje – Repentabor. Prvič je omenjena v seznamu posesti goriških grofov leta 1400. Gručasta vas s stavbnim fondom pretežno iz 19. stoletja ima pretežno enonadstropne domačije zaprtega tipa. Značilne so strehe krite s korcem. V vasi je več lepih kolon in drugih kamnitih detajlov. Na sliki cerkev sv. Notburge, zavetnica kmetov in gospodinj.

Spomenik generalu Borojeviću v zahvalo

Kopriva

Ime Kopriva je bilo prvič zapisano kot Coprew v seznamu posesti goriških grofov okrog leta 1200. Takrat je bilo le 5 hiš. Naslednjič je bila omenjena kot Choprive v cerkveni listini leta 1316, v kateri so naštete vasi, ki so spadale v takratno veliko tomajsko župnijo. Arhitekturna dediščina je podobna kot v ostalih bližnjih vaseh. V zadnjem stoletju in pol je doživela razcvet kamnarstva in kamnolomov. Med 1. svetovno vojno je v Koprivi bival tudi poveljnik soške fronte, general Svetozar Borojević, o katerem krožijo skrivnostne legende .

Skopo

Vas Skopo je nastala na prazgodovinskem gradišču s kontinuiteto v zgodnjo rimsko dobo. Na Gradišču, v bližini cerkve sv. Mihaela so izven obzidja današnjega pokopališča okrog leta 1945, na zasebnem zemljišču odkopali skelet, obdan s skrilami, zraven je bila sablja. Po nasvetu župnika so menda zakopali nazaj.

(Vir: Varstvo spomenikov 17-19 (1), 1974)

“Petje škržadov. Vztrajno, ujeto v večni ritem. Skrito med dehtečimi iglicami razžarjenih borovcev … In božanje šumljanje morja. Sanjav objem širjav. Pogled, zazrt v brezkončno dotikanje morja in neba … “

Milko Matičetov, slovenski etnolog in etnograf, rojen v Koprivi

Pogled na zemljevid Krajne vasi v začetku 19. stoletja. (Franciscejski kataster)

Ali ste vedeli, da Krajna vas prvotno ni stala na mestu, kjer stoji danes? Vas je sprva stala na ledini v Grižcah, kjer naj bi stala stara vas z imenom Krajna. Nastala je na rimskodobni naselbini, dokazana z grobljami stavb in notranjo naselbinsko razdelitvijo. Vidne so smeri ulic. Domnevamo tudi manjši obodni zid naselbine. Vas so porušili Turki. Takrat je tam stalo 13 hiš.

Vir: Varstvo spomenikov 17-19 (1), 1974, Register nepremične kulturne dediščine

Fotografije: Alan Kosmač, Jošt Gantar, slovenia.info; Arhiv Ministrstvo za kulturo, in zasebni arhiv člana Društva Venček