Društvo Venček

DOBRODOŠLI

Dobrodošli v krogu ljudi, združenih za skupno dobro, kulturo in trajnostni razvoj.


Zakaj to društvo?
Ker naše želje in potrebe po dobrem, po kulturi in po trajnostnem razvoju segajo dlje.

Od kod ideja o imenu?
Zgodovinski spomin je ob ustanovitvi društva segel v leto 1908, ko je bilo v Dutovljah ustanovljeno kulturno-umetniško društvo z imenom Venček. Društvo je intenzivno delovalo med obema svetovnima vojnama in tudi pozneje, do leta 1998. V tem času je delovalo več pevskih zborov in tudi dramska skupina. Spomini na takratni kulturni utrip in širšo pevsko angažiranost v lokalni skupnosti, so še zelo živi. Nekaj dogodkov je tudi skrbno zabeležnih. Pogledate jih lahko TU.

Kakšen je namen delovanja Društva Venček?

Namen in naloge Društva Venček so po statutu društva, da:

 • spodbuja in omogoča ustvarjalnost vseh svojih članov v vseh zvrsteh kulture in umetnosti,
 • spodbuja med krajani zavedanje o snovni in nesnovni kulturni dediščini naselij na Krasu, še posebej v vaseh v Krajevni skupnosti Dutovlje in si prizadeva za varovanje, ohranjanje in valorizacijo kulturne dediščine in kulturno identiteto ter tradicijo Krasa,
 • spodbuja med krajani, zlasti med mladimi in starejšimi zanimanje za aktivno delovanje na področju kulture in umetnosti in s tem razvija potrebo po kulturno umetniškem doživljanju,
 • spodbuja in ozavešča krajane in drugo javnost o pomenu varovanja in zaščite naravnega okolja, naravnih vrednot ter vizualne in simbolne kakovosti kulturne krajine kot del kulturne identitete,
 • spodbuja med krajani neformalne oblike izobraževanja in vseživljenjskega učenja in si prizadeva za osveščanje o pomenu učenja in pridobivanja novih veščin in znanj v vseh življenjskih obdobjih,
 • spodbuja med krajani družabno povezovanje in aktivnosti za zdrav duh in zdravo telo,
 • spodbuja razumevanje prostora in družbenih odnosov in si prizadeva za sožitje in trajnostni razvoj v lokalni skupnosti,
 • spodbuja med krajani odprti dialog, zbira pobude in predloge za razvoj območja na različnih interesnih področjih članov in jih spodbuja v aktivno vključevanje pri uresničevanju teh pobud,
 • sodeluje pri kulturnih, umetniških in drugih razvojnih programih drugih skupin in organizacij znotraj in zunaj Občine Sežana,
 • strokovno usposablja svoje člane in jih izpopolnjuje za njihovo kulturno in umetniško delovanje,
 • pospešuje dokumentiranje zgodovinskih pričevanj na območju Krasa in v povezavi s področjem delovanja Društva Venček,
 • pospešuje splošne turistične informacije in druge informacijske dejavnosti,
 • se povezuje z različnimi strokovnimi deležniki, s katerimi sovpadajo dejavnosti društva s ciljem uresničevanja razvojnih sinergij,
 • sodeluje z drugimi organizacijami pri ustvarjanju in izboljšanju materialnih in drugih pogojev za razvoj območja na katerem deluje Društvo Venček,
 • izdaja promocijska in izobraževalna gradiva in druge materiale v skladu s predpisi.

Kako delujemo in sodelujemo?
Vse ljudi plemenitijo doživljanja, ki nas dvigujejo nad realnost: doživljanja narave, umetnosti, vrhunska doživetja in humor. Vsak, ki se društvu pridruži kot član, lahko prispeva svoj delček tega. Tako prispevamo v zakladnico skupne zavesti dobroto, sožitje, lepoto, razumevanje, medsebojno spoštovanje in sprejemanje. Vse za skupno dobro.

Kako se naše delovanje kaže navzven?
V objavah, ki jim lahko sledimo na naši internetni strani in Facebook strani ter na prireditvah, ki jih organizira ali na katerih sodeluje društvo Venček.

Kako se nam lahko pridružite?
Pišite nam na e-naslov društva Venček: drustvo.vencek@gmail.com in poslali vam bomo statut društva in prijavnico za včlanitev.

Vabljeni! Če je le mogoče, z vedno novimi ustvarjalnimi idejami.

Fotografije: visitkras.info, zasebni arhiv člana Društva Venček


Vsacemu selu je bralno društvo velika potreba, tako tudi našemu … na noge tedaj dragi mi seljani! Ustanovimo si to zelo koristno napravo, pomagajmo drug druzemu. Ako bomo delali z zedinjenimi močmi, izboljšali si bodemo svoj stan.

Lovro Žvab, iz Dutovelj, slovenski kulturno-zgodovinski publicist,

18.10.1871, Poziv za ustanovitev ČITALNICE v časniku Novice


Podprite nas!

Podprite nas v naših prizadevanjih za ohranjanje kulturne dediščine, slovenske kulture in umetnosti. Še tako majhen finančni prispevek, lahko naredi veliko spremembo. Sredstva bomo namenili za organizacijo javnosti prosto dostopnih kulturnih dogodkov. S sredstvi ravnamo gospodarno in transparentno.

Denarne prispevke prejemamo na transakcijski račun SI56 1970 0501 5378 158 s pripisom Donacija 2023. Po prejemu donacije vam na vašo željo izdamo potrdilo.

Spremljaj nas tudi na Facebooku in deli z nami svoja doživetja: