O spletni strani

Spletna stran http://www.dutovlje.si je v lasti in v upravljanju Kulturno razvojnega društva Venček, Dutovlje 66, 6221 Dutovlje. Spletna stran vsebuje informacije za splošne informativne in promocijske namene. Vsebina objavljena na tej spletni strani je last Kulturno razvojnega društva Venček ter tako avtorskopravno zaščitena. Prepovedano je kakršnokoli reproduciranje, prikazovanje, razmnoževanje ipd. vsebine teh spletnih strani. Niti Kulturno razvojno društvo Venček, niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz ali bi bila v zvezi z obstojem oz. delovanjem teh spletnih strani ter informacijami, objavljenimi na njih. Kulturno razvojno društvo Venček si pridržuje pravico do spremembe teh spletnih strani.

Te spletne strani nudijo tudi povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb in/ali vsebujejo informacije o tretjih osebah. Za vsebino in delovanje teh spletnih strani Kulturno razvojno društvo Venček ne odgovarja.

Osnovno vodilo spletne strani je informiranje in obveščanje o aktualnih kulturnih dogodkih. Vzporedno želimo med ljudmi spodbuditi razmišljanje o slovenski kulturi, o sobivanju, o naravnem okolju in o drugih izzivih sodobnega časa. Vsebine pripravljene v uredništvu Društva Venček in objavljene na spletni strani so namenjene predstavitvi zgodb, ki so se zgodile na Krasu, zgodbe za prihodnje rodove. Cilji spletne strani so, da ozaveščamo ljudi o vlogi kulture v našem življenju, o pomenu naše kulturne identitete, razvijamo kulturno zavest in povezujemo zainteresirano javnost na enem mestu. V sodelovalnem in povezovalnem duhu krepimo zdrave medsebojne odnose.

Dobrodošli na naši spletni strani. Dobrodošli v naših krajih. Dobrodošli na Krasu.

Za vse dodatne informacije ali prijavo napak nas kontaktirajte na e-naslov: drustvo.vencek@gmail.com.

Spremljaj nas tudi na Facebooku:

Kaj so drugi rekli o naši spletni strani

Me resnično navdušuje.

mag. Dušan Luin

Tu bomo shranili vaš komentar. Piši nam!

Zvesti obiskovalec spletne strani http://www.dutovlje.si

Tu bomo shranili vaš komentar. Piši nam!

Zvesti obiskovalec spletne strani http://www.dutovlje.si

Vabimo vas v našo družbo.