Postani član društva

Dobrodošli v krogu ljudi, združenih za skupno dobro v lokalni skupnosti, za našo kulturo in trajnostni razvoj.

Kakšen je namen delovanja Društva Venček?

Namen in naloge društva Venček so po statutu društva predvsem, da spodbuja in omogoča ustvarjalnost vseh svojih članov v vseh zvrsteh kulture in umetnosti in še mnogo več. Kaj je tisto kar si želimo uresničevati je širše zapisano TU ali v statutu društva Venček.

Vabimo vas, da izpolnite pristopno izjavo in jo pošljete na naslov: drustvo.vencek@gmail.com.

Članarina za člane za leto 2023 je 10 €, mladi do 18. leta , dijaki in študentje so oproščeni plačila članarine. Vabljeni! Če je le mogoče, z vedno novimi ustvarjalnimi idejami.

Fotografije: arhiv društva Venček

Podprite nas!

Podprite nas v naših prizadevanjih za ohranjanje kulturne dediščine, slovenske kulture in umetnosti. Še tako majhen finančni prispevek, lahko naredi veliko spremembo. Sredstva bomo namenili za organizacijo javnosti prosto dostopnih kulturnih dogodkov. S sredstvi ravnamo gospodarno in transparentno.

Denarne prispevke prejemamo na transakcijski račun SI56 1970 0501 5378 158 s pripisom Donacija 2023. Po prejemu donacije vam na vašo željo izdamo potrdilo.


Spremljaj nas tudi na Facebooku in deli z nami svoja doživetja: