Predstavitev govorcev

Kulturno razvojno društvo Venček iz Dutovelj je v okviru Tedna ljubiteljske kulture organizira odprto okroglo mizo z naslovom »ZA kakovostno prenovo kraških vasi«, v ponedeljek 23.5.2022, ob 18.00 uri v Osnovni šoli Dutovlje. Priznani strokovnjaki na področju dediščinske prenove bodo spregovorili o stavbni arhitekturi Krasa in o pomenu ohranjanja zaščitene naselbinske dediščine, za kulturo bivanja skupnosti in njen trajnostni razvoj.

VABLJENI STROKOVNJAKI

Nataša Kolenc
Nataša Kolenc je arhitektka-konservatorka, z 22 let delovnimi izkušnjami. Trenutno je zaposlena v Razvojni pisarni MONG kot strokovna sodelavka za razvojne projekte, strokovno področje Razvojni projekti za vključevanje kulturne in naravne dediščine v gospodarski razvoj. Najvidnejši projekt v zadnjem času je obnova in oživljanje gradu Rihemberk. 20 let sodeluje pri razvojnih programih za Štanjel, vključno z interpretacijo njegove dediščine (zadnje Projekt KAŠTELIR, 2021).

Živi na Krasu in je aktivna kot članica Društva primorskih arhitektov, Partnerstva za kraško suhozidno gradnjo, upravnega odbora Ustanove Maks Fabiani, Društva turističnih vodnikov Krasa in Brkinov, Sveta KS Temnica in še kaj.

Izkušnje:
1) Delo na projektih Ministrstva za kulturo na področju obnove, revitalizacije in vključevanja nepremične dediščine v turistični razvoj (več projektov, območje kulturnega spomenika Štanjel, širše območje Krasa in drugo);
2) Pomočnica direktorja za projekte Kobilarna Lipica, vodenje dediščinskih razvojnih projektov znotraj kulturnega spomenika (več projektov), obnova in vzpostavitev Lipikuma – muzeja Lipicanca;
3) Vodenje razvojnih projektov na področju vključevanja naravne in kulturne dediščine v razvoj Mestne občine Nova Gorica ter revitalizacije mest s pomočjo trajnostne mobilnosti (vodja projekta RESTAURA in drugih projektov).

doc. Aleksander Ostan
Aleksander Saša Ostan je arhitekt, urbanist in arhitekturni pisec, član ZAPS (trenutno v vlogi predsednika Matične sekcije arhitektov), DAL, DUPPS, DAP, neodvisnega Urbosveta za Ljubljano, neformalne arhitekturne skupine Odprti krog in Društva Sestava, kjer se srečujejo posamezniki različnih strok in delujejo v ustvarjalnem polju umetnosti in znanosti.

Z Natašo Pavlin od začetka tisočletja vodita arhitekturno urbanistični atelje (Atelje Ostan Pavlin), v katerem se ukvarjajo s širšo kulturo bivanja, projektiranjem in načrtovanjem. Ostan je zagovornik celostnega pristopa k prostoru, ki sega od velikega do majhnega merila: ki vključuje kulturo in naravo, teorijo in prakso, tradicijo in invencijo, globalno in lokalno, prenove in novogradnje. Jedro njegovega strokovnega zanimanja predstavljajo širši prostorski, urbanistični in arhitekturni koncepti ter zasnove historičnih in sodobnih (trajnostnih) mest, podeželja, stavb in odprtih prostorov. Poleg projektantskega in načrtovalskega ustvarjanja vodi strokovne delavnice, predava na seminarjih, fakultetah (prejšnje desetletje je bil gostujoči predavatelj na oddelku za arhitekturo Fakultete za gradbeništvo, promet in arhitekturo v Mariboru, zdaj pa je docent na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani) in delavnicah, piše, žirira, koncipira in oblikuje razstave, raziskuje geomantijo ter fotografira in riše.
Je avtor številnih razprav in člankov v strokovnih revijah (Arhitektov Bilten, Piranesi, Outsider, Hiše, Oris, Urbani izziv, Čovjek i prostor…), splošnih kulturnih revijah (Emzin idr.), časopisnih prilogah (Abeseda idr.) ter knjigah (med drugim soavtor v knjigah: Etični uvidi umetnosti/Ethical insights in arts (2001), Srečevanja s Tibetom (2001), Pogledi na Ljubljano (2001), Poetika in simbolika prostora (2005), Gliptoteka: možnosti kiparstva v Sloveniji (2007), Sporočila prostora; arhitektura/arheologija (2008), Nujnost urbane politike/Urgency for new urban politics (2008), Shema deleža za umetnost (2009), Arhitekturna zgodovina 2 (2014), Od Prisanka do Kanina; spozaba sredi Alp (2015), Visoka etika v visokogorju (2016), Building culture in slovenian Alps through space and time (2018)…itd.
Je tudi prejemnik mednarodnih in nacionalnih strokovnih nagrad in priznanj za realizacije ali projekte v urbanizmu in arhitekturi (prej z Odprtim krogom, kasneje z Ateljejem Ostan Pavlin), med njimi: priznanja »The hippest hostel in the world« by Lonely Planet 2006, »25 ultimate places to stay«, 2007, Rough Guide, Unusual and unique hotels of the world, 2008; plakete mesta Ljubljane 2004, nagrade Turistične zveze Slovenije 2004 (vse z Odprtim krogom in s Sestavo za Hostel Celica), Slovenske fotografije leta 2004 (3. nagrada), nacionalne nagrade Zlato gnezdo 2009 (z Odprtim krogom), nacionalnega izbora za Bienale arhitekture v Benetkah 2008 (z Odprtim krogom in Ambientom), nacionalne urbanistične nagrade Maks Fabiani 2010 in 2014, nacionalnih nagrad za arhitekturo in urbanizem Zlati svinčnik 2005, 2008, 2011 in 2017, nominacije za evropsko urbanistično nagrado ECTP 2010, nominacije za mednarodno nagrado Piranesi 2015, 2017 in 2018, nominacije za Plečnikovo nagrado 2016, nominacije za medn. nagrado Gubbio Prize (2018), dveh EU nagrad CASCO za leseno gradnjo v Alpah (2018), evropske Tripplewood selection (2018), Big See awards 2018, 2019, 2021 in 2022. V 2022 je njihova brv v Bohinju uvrščena v ožji izbor mednarodne nagrade Constructive alps ter med pet najboljših projektov svetovne platforme Architizer (v svoji kategoriji), zadnji krog obeh žiriranj pa je še v teku.
Prejel je tudi več nagrad in priznanj na arhitekturnih in urbanističnih natečajih.

Celoten program dogodka je dostopen TU.


VSI DOGODKI V OKVIRU TEDNA LJUBITELJSKE KULTURE

Spremljajte nas tudi na Facebooku: