PRENOVA

Kako se lotiti kakovostne prenove starih vaških jeder? Je Kras res tako poseben, da potrebuje posebno pozornost? Si želimo ohraniti edinstvene elemente kraške arhitekturne dediščine? Nam je ljuba tipična kraška krajina s pejsaži vinogradov vdelanih v terasaste bregove, strnjene kraške vasi in vijugaste ozke ceste obdane s kamnitimi suhozidi? Kako vidimo razvoj naših kraških vasi? Kje je dodana vrednost ohranjanja kulturne dediščine? Se vino in pršut bolje prodajata na ohranjenih domačijah in v starih kraških kleteh ali pred sodobnimi montažnimi hišami? Kaj kam paše? Kje smo mi in kaj si želimo v prihodnje?

Odpirajo se številna vprašanja. POISKALI BOMO ODGOVORE na odprti okrogli mizi, skupaj z vami in s priznanimi strokovnjaki iz področja arhitekturne dediščine in prenov.

VABILO


PROGRAM OKROGLE MIZE

Za kakovostno prenovo kraških vasi

Pozdravni nagovor predsednika Društva Venček

Uvod v okroglo mizo, moderatorka: arh. MILENA MAREGA, z bogatimi izkušnjami na področju vključevanja javnosti v prostorsko in razvojno načrtovanje.

Kraška vaška jedra – pričevalci kulture bivanja skupnosti
NATAŠA KOLENC, arhitektka konservatorka

O pomenu kraške naselbinske dediščine – odprtih javnih prostorov in njihovih zgradb (zgodovinski, kulturni, antropološki, socialni pomen …). Zakaj jo je vredno ohranjati, kaj pomeni za vaško in kaj za širšo slovensko družbo?

O celoviti prenovi naselbinske dediščine
doc. ALEKSANDER OSTAN, Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Fakulteta za arhitekturo

Zgodovinska naselbinska jedra so vezivo kulturnih krajin, nosilci nacionalne in lokalne kulturne identitete, vspodbujevalci vzdržnega ekonomskega razvoja, o čemer govorijo tudi vsi ključni svetovni razvojni dokumenti. Ureditev teh dragocenih biserov se zato lotevamo na celovit in odprt način, s posebno pozornostjo do kulturne dediščine, v interdisciplinarnih in participatornih procesih. Sprehodili se bomo skozi teoretične principe in praktične primere.

Kakšne so možnosti za izboljšanje obstoječega stanja trga v Dutovljah?
prof. MARUŠA ZOREC,  Fakulteta za arhitekturo

Razmislek o širših prostorskih, prometnih in socialnih vidikih prenove naselja Dutovlje s predlogi možnih izboljšav po zgledu pozitivnih praks iz Slovenije in iz tujine.

Kako zagotoviti kakovostno prenovo naselbinske dediščine, ki bo krepila identiteto kraških vasi in hkrati uresničevala sedanje ter prihodnje potrebe občanov?

Vabljena razpravljalca:  arh. DANILO ANTONI (kraške vasi z vidika arh. Maksa Fabianija) in  arh. STOJAN LIPOLT (varovanje kraške arhitekture v praksi).

RAZPRAVA Z OBČINSTVOM

Po okrogli mizi bo pripravljeno in javno objavljeno Poročilo s povzetki komentarjev in predlogov  iz razprave.

Zahvala udeležencem in zaključek


Dogodek organizira Kulturno razvojno društo Venček v okviru Tedna ljubiteljske kulture. Celoten program si lahko natisnete tudi s klikom pod spodnjim dokumentom.

VSI DOGODKI V OKVIRU TEDNA LJUBITELJSKE KULTURE