INICIATIVA ZA SPOŠTOVANJE DEDIŠČINE DUTOVELJ

Lepotica Krasa. Vas Dutovlje.

Dutovlje pogled proti placu- pred prenovo z varnim prehodom za pešce in po prenovi

Nova ureditev “Placa v Dutovljah” v letu 2021 nam je prinesla veliko. Nov asfalt, nove zidove, nove stopnice in bogato nočno osvetlitev. Menda naj bi s prenovo osrednjega javnega prostora “Plac”, vsak našel kaj lepega zase.

Prenova Dutovelj je prinesla veliko novih spoznanj o kraju v katerem živimo. Krajani se, precej razumljivo, nismo uspeli poenotiti, kaj nam je všeč in kaj ne. Predvsem nismo imeli časa, da bi lahko razmislili, se usedli skupaj in se pogovorili. Pravočasne javne predstavitve javni organi niso izvedli. Tako so nekateri v vasi dobili priložnost izraziti svoje mnenje, drugi ne.

Kar velik del krajanov pa je poenotil razmišljanje, da si ne želimo živeti v kraju po meri projektantov in arhitektov, ki ne razumejo našega načina življenja in so nam svoje rešitve vsilili. Mi pa se zavedamo, da najbolje sami vemo kako želimo živeti v svojem kraju.

V 70-ih letih prejšnjega stoletja se je razvila miselnost, da sta kamen in stara kmečka hiša simbol tehnološke zaostalosti, medtem ko je betonski zid simboliziral novo dobo, ki je prinašala boljši način življenja. Danes nas večina razume, da asfalt in sodobni betonski objekti ne predstavljajo nadstandarda kvalitete življenja, sploh če so na silo umeščeni tja, kamor ne sodijo. Vendar se je prenova “Placa” v Dutovljah zgodila. Zgodila se je mimo ljudi.

Civilna pobuda za spoštovanje dediščine Dutovelj

Civilna pobuda se je avgusta 2021 oblikovala kot odgovor na neustrezen odnos investitorjev prenove “Placa” v Dutovljah do ljudi in njihove dediščine.

Kakšen je namen aktivacije Civilne pobude za spoštovanje dediščine Dutovelj?

Namen našega delovanja je zastopanje javnega interesa krajanov Krajevne skupnosti Dutovlje in javnih dobrin, predvsem zaščita kulturne dediščine naših prednikov. Zato smo dolžni opozoriti na nepravilnosti pri prenovi »Placa« v Dutovljah in iskati rešitve z odprtim dialogom med krajani in pristojnimi organi.

Kako želimo to doseči?

Spoštljiva, dostojanstvena komunikacija z enakovrednim upoštevanjem vseh deležnikov in transparentno delovanje so etični in humani temelj, na katerem želimo graditi našo skupno prihodnost.

Osnovna izhodišča razvoja sodobne družbe gradijo na pomenu kulturne identitete in pomenu kvalitete bivanja v prostoru, ki ga bomo zapustili svojim potomcem takšnega, da se bodo v njem dobro počutili. Da je Stroka tista, ki je narekovala obrise sprememb v jedru stare kraške vasi in da je nekaterim mladim všeč, ne odtehta prenove, ki je slabo izvedena z arhitekturno-oblikovalskega vidika in z vidika valorizacije, vrednotenja dediščinske arhitekture. S takšno prenovo se ne strinjamo, zato smo se aktivirali.

Nočna osvetlitev Dutovelj – luči so povsod: pod betonom, v betonu, v asfaltu, nad asfaltom

Člani civilne pobude smo v letu 2021 vložili več kot 2.500 ur prostega časa, da bi sploh ugotovili, kako se nam je zgodila mimobežna prenova “Placa”. Iskali smo odgovore na zastavljena vprašanja, ki jih od odgovornih nismo prejeli. Ugotovili smo veliko. Kršili so se zakoni v postopkih izvedbe projekta in občinski prostorski načrt. Vendar nismo uspeli z uradno potrditvijo niti ene kršitve. Vse pristojne javne inštitucije in inšpekcije, ki so ustanovljene za namen varovanja javnega interesa in javnih koristi, so se izmuznile skozi šivankino uho pravnih vrzeli. Vse plačane iz javnih sredstev davkoplačevalcev! Zakoni, predpisi in način delovanja nekaterih javnih organov so v naši državi takšni, da papir prenese vse. Kaže, da opustitev dolžnega ravnanja postaja dopustno ravnanje, odgovornost in morala pa nista več vrednoti.

Župana Občine Sežana Davida Škabarja smo večkrat pisno in ustno prosili, da se sestane s Civilno pobudo za spoštovanje dediščine Dutovelj, tudi preko več občinskih svetnikov Občine Sežana. Želeli smo mu predstaviti strokovna mnenja in rešitve nacionalnih strokovnih institucij s področja arhitekture in oblikovanja. Ker se ni odzval, smo mu napisali javno Odprto pismo v Primorske novice. Ker se tudi tokrat ni odzval, smo v marcu 2022 sami povabili strokovnjake iz Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in Fakultete za arhitekturo na študijski obisk, kjer smo si podrobno ogledali izvršeno prenovo “Placa” v Dutovljah, degradirano območje mitnice in preostali del naselbinske dediščine Dutovelj. Enotni smo si v stališču, da se je s prenovo “Placa” v Dutovljah izvršila degradacija in je potrebno območje ustrezno sanirati. Obe instituciji sta pripravljeni pristopiti k projektu sanacije z nadstandardnim strokovnim pristopom in z internimi resursi. Pozdravljamo pripravljenost za sodelovanje in smo hkrati hvaležni. Krajane Dutovelj, občane občine Sežana vabimo k podpori projekta sanacije degradiranega vaškega jedra Dutovelj in hkrati upamo tudi na podporo Krajevne skupnosti Dutovlje in tega ter naslednjega Občinskega sveta Občine Sežana. Naše aktivnosti bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

.… Živeti. Zmeraj do kraja. Preživeti. Začeti skraja.

Tone Pavček, Zapisi, zbirka Ena sama beseda

Želimo si živeti v skupnosti, kjer se bomo dobro počutili, kjer si bomo prisluhnili in upoštevali potrebe drug drugega. Zdaj lahko začnemo graditi na novem “Placu”, takšnem kot so nam ga lokalne oblasti s prenovo pustile. Hvaležni smo za to spremembo, ker nam je dala možnost, da odpremo dialog na višji kulturni ravni. Svoje poslanstvo bomo uresničevali z organizacijo kulturnih dogodkov, srečanj z vami in oblikovali priložnosti za soustvarjanje kraja na odprt, transparenten in sodelovalen način. Besede: “Dutovlje so od vseh”, želimo dejansko uresničevati.

Vaše pobude in predloge v povezavi z našim krajem in o okolici lahko kadarkoli pošljete tudi po e-pošti: iniciativa.dutovlje@gmail.com.

Društvu Venček se zahvaljujemo, da nam je odstopilo del spletne strani za namen javne objave besedila povezanega z aktivnostmi Civilne pobude za spoštovanje dediščine Dutovelj. Zapis je nastal spomladi leta 2022.