ZA kakovostno prenovo

KRAŠKIH VASI

Kulturno razvojno društvo Venček iz Dutovelj je v okviru Tedna ljubiteljske kulture organiziralo odprto okroglo mizo z naslovom »ZA kakovostno prenovo kraških vasi«, v ponedeljek 23.5.2022, v Osnovni šoli Dutovlje. Priznani strokovnjaki na področju dediščinske prenove so spregovorili o stavbni arhitekturi Krasa in o pomenu ohranjanja zaščitene naselbinske dediščine, za kulturo bivanja skupnosti in njen trajnostni razvoj.

Dogodka se je udeležilo več kot 80 udeležencev. Kot vabljena gosta sta bila prisotna župan Občine Sežana g. David Škabar in župan Občine Komen g. Erik Modic. Med udeleženci pa so bili tudi predstavniki Krajevnih skupnosti Občine Sežana, predstavniki Območno razvojne agencije ORA, gospodarstveniki, vinogradniki in drugi pomembni deležniki iz širšega območja Krasa in občani Občine Sežana.

KLJUČNI POUDARKI IZ OKROGLE MIZE

  • spremembe v prostoru je potrebno načrtovati premišljeno, vključujoče in celostno,
  • pri prenovah je potrebno prostor najprej analizirati, proučiti njegov zgodovinski razvoj, vključiti prebivalstvo, interdisciplinarno skupino strokovnjakov in različice predlogov prenove javno razgrniti ter doseči konsenz javnosti, da se bodo uporabniki na javnem prostoru dobro počutili,
  • infrastrukturne prenove in novogradnje morajo sovpadati s kulturno krajiino v kateri živimo in delamo,
  • osnovni material na Krasu je kamen in graditi moramo s kamnom, takšna gradnja mora biti enostavna,
  • izredno pomembna je aktivna vključenost lokalnega prebivalstva in strokovnjakov iz različnih področij ne le arhitektov, urbanistov, krajinskih arhtektov, temveč tudi zgodovinarjev, Zavoda za varstvo kulturne dediščine, sociologov in antropologov,
  • potrebna je stalna vključenost arhitekta v lokalnem okolju, ki spremlja vse spremembe in na katerega se obrača lokalno prebivalstvo in je v stiku tudi z občinskim urbanistom,
  • varstvo kulturne dediščine mora sprejemati nove potrebe in funkcionalnosti sodobnega časa, da bi spodbudili prenovo starih kraških domačij pri mladih in s tem demografsko pomladili vasi,
  • osrednji del prenovljenega “Placa” v Dutovljah se da popraviti z manjšimi posegi v smeri subtilnejše razbremenitve dominante regionalne ceste in bloka pred cerkvijo, z umeščanjem dodatnih ozelenitev in tlakovanih površin ob cesti in pred cerkvijo.

UTRINKI Z OKROGLE MIZE

doc. Aleksander Ostan, ZAPS: “Mi gradimo hiše, potem pa one gradijo nas, oblikujemo svoje okolje, potem ono oblikuje nas …”

PREDSTAVITVE GOVORCEV NA OKROGLI MIZI

Nataša Kolenc

V čem je problem?
– Aktivno uničevanje (ali prepuščanje propadu) tistega, za kar deklarativno pravimo, da je največji razvojni potencial Krasa (kulturna dediščina v najširšem pomenu, naravno okolje…)
– Razumevanje „razvoja“ na način, ki ne odgovarja več dejanskim potrebam – razvoj merjen v „metrih asfalta“, ne kot dobrobit ljudi
– Ustvarjanje neprivlačnih, neprijetnih okolij za ljudi

doc. Aleksander Ostan

Kaj je odraz kakovostne gradnje? Kakovostna kultura gradnje se kaže v uporabi odgovornega, dobro premišljenega načrtovanja za vsako poseganje v prostor, ki daje prednost kulturnim vrednotam pred kratkoročno gospodarsko dobičkonosnostjo. Kakovostna kultura gradnje tako ne izpolnjuje le funkcionalnih, tehničnih in ekonomskih zahtev, temveč zadovoljuje tudi socialne in psihološke potrebe ljudi.

prof. Maruša Zorec

Kaj je pomembno? Pogovoriti se s prebivalci, jih vključiti aktivno v načrtovanje. Proučiti in skrbno načrtovati prostor, ki naj bo namenjen srečevanju ljudi, pri čemer je pomembna obnova kulturne dediščine. Ob ustrezni prenovi javnih površin, se ta spodbuda širi tudi navznoter, k zasebnim lastnikom ob teh javnih površinah, da začnejo tudi sami prenavljati.

K sodelovanju na okrogli mizi je bil povabljen tudi arhitekt, izr. prof. Ljubo Lah, domačin, vendar se je zaradi objektivnih razlogov ni mogel udeležiti. Prijazno je odstopil svojo predstavitev za prost ogled v javnost in podal tudi izjavo za javnost.

Dutovlje so vas zamujenih priložnosti. Zlasti iz vidikov urejanja prostora, prenove vaškega jedra in prenove posameznih vrednih stavb kulturne dediščine. V bližnji preteklosti so se zgodile nepotrebne in nespametne rušitve pomembnih stavb, ob tem pa še neambiciozne, provizorične in začasne prenove: Bunčetove domačije, Placa in platoja pred cerkvo. Vse to bistveno vpliva na kakovost bivanja in na privlačnost vasi za obiskovalce. Kljub temu se še vedno kažejo možnosti za izboljšano oblikovanje javnih površin in možnosti za razvojne potenciale, ki jih je mogoče doseči zlasti z izgradnjo nove obvoznice za tranzitni promet in javnega parkirišča. Oboje bi omogočilo ponovni premislek o bolj ambiciozni prenovi vaškega jedra in Placa.
Izjava izr. prof. Ljuba Laha, Fakulteta za arhitekturo
Dutovski plac – pred obnovo (Google Street View)
Dutovski plac- po obnovi

ZAHVALA

Če se vam je naknadno utrnila kakšna nova ideja ali predlog nam lahko pišete na e-naslov društva Venček: drustvo.vencek@gmail.com. Vabimo vas tudi k branju in razmišljanju o našem prostoru in okolju v katerem živimo in delamo, v rubriki Opazujemo- Beremo- Razmišljamo.

VSI DOGODKI V OKVIRU TEDNA LJUBITELJSKE KULTURE

Spremljajte nas tudi na Facebooku: